Saturday, January 30, 2010

Fullmåne

I natt er fullmånen ekstra stor!. Eller mer korrekt, den er uvanlig nært jorden. Månen er faktisk 42 000 kilometer nærmere jorden i natt enn når den er lengst unna. Og, den lyser omtrent 30 % sterkere enn når den er lengst unna. Her er den undereksponert med 5 trinn.

No comments:

Post a Comment