Wednesday, December 16, 2009

En MiS figur


Tja, hva er det? Jo, dette er skogbrukets viktigste virkemiddel for å ta vare på artene i naturen. MiS = Miljøregistrering i skog. I dette tilfellet et lite frimerke av gammel skog, knappe 2 dekar, i Malvik kommune. Slike små lommer med gammelskog er viktig for at jeg og en del andre skapninger trives i skogen. Jeg får en "skattejaktfølelse" når jeg trår inn i slike lommer; kanskje finner jeg noen spennende arter? Og, det var da noen i denne MiS figuren: gubbeskjegg (rødlistet), gammelgranlav, vanlig blodlav, rødrandkjuke gjorde fototuren ekstra interessant. Såpass interessant at jeg allerede gleder meg til å komme tilbake engang i 2010, når det er vår, for å leite etter flere artige arter!
Vanlig blodlav

Gammelgranlav

Rødrandkjuke

No comments:

Post a Comment