Saturday, June 25, 2011

Lappmeis og ulvelav

Lappmeis, lavskrike og ulvelav indikerer gammel furuskog. Og trasker man rundt i furuskogen i Femundsmarka er det gode muligheter for å oppleve disse artene.
Røy

Ulvelav

Ulvelav

Ulvelav

Liten torvlibelle

Lappmeis

Lappmeis

Lappmeis

Lavskrike

No comments:

Post a Comment