Wednesday, September 21, 2011

Trådragg

Man må antagelig være litt sær for å glede seg over å se trådragg. Denne laven er omtrent som de fleste andre grønngule hengelavene i skogen. Den likner svært på det vanlige gubbeskjegget og man bør studere den i lupe for å være sikker på artsbestemmelse. Uansett, det var artig å se trådraggen. Den er ikke vanlig i dag og Artsdatabanken har kategorisert den som sårbar på rødlisten.No comments:

Post a Comment