Thursday, May 17, 2012

Samme, men forskjellig

Samme tiur, samme fotograf, samme fotoutstyr, samme dag, samme fotostandpunkt, men likevel forskjellig.

No comments:

Post a Comment