Tuesday, September 24, 2013

Den tiende sjekken

Jeg fant det helt tilfeldig under jakta i 1999. Fjellrevhiet. Fram til 2012 har jeg sjekket hiet 9 ganger uten å ha sett noe rev. Men i år, det 10-året. Da var det 2 rever på hiet.

No comments:

Post a Comment