Wednesday, September 21, 2011

Trådragg

Man må antagelig være litt sær for å glede seg over å se trådragg. Denne laven er omtrent som de fleste andre grønngule hengelavene i skogen. Den likner svært på det vanlige gubbeskjegget og man bør studere den i lupe for å være sikker på artsbestemmelse. Uansett, det var artig å se trådraggen. Den er ikke vanlig i dag og Artsdatabanken har kategorisert den som sårbar på rødlisten.Saturday, September 10, 2011

Litt mer fra Øland

Et par bilder til fra Øland.

Kvelden siger inn over Østersjøen.

Aksveronika. En art som er sterkt truet i Norge, men på Øland så jeg den flere ganger. Virket rimelig vanelig.
Takrørskog