Friday, July 13, 2012

Fjellets fugl

Jo mer man blir kjent med de forskjellige artene, jo mer interessante er de. Fjellrypa har jeg fulgt noen år, og den er absolutt en av mine favorittfugler. Under er en stegg fra Tydalsfjella. Den syntes  å ha rolige sommerdager i fjellet.

Friday, July 6, 2012

Skogbunnen – under sitka

Tette plantninger av sitkagran gir så lite lys nede på bakken at felt- og bunnvegetasjon er svært dårlig utviklet. Her er kun noen flekker med mose. Det naturlige artsmangfoldet påvirkes betydelig. Det sies at det skal bli mer utplanting, og enda tettere… Barnålene? Ja de er virkelig skarpe.


Monday, July 2, 2012

Blinking

Blinking av trær var vanlig i eldre tider når man skulle markere ut de trærne som skulle hogges. De som ikke ble markert skulle spares. I dag, under bestandsskogbrukets regime, er blinking lite brukt.