Friday, January 31, 2014

Monday, January 20, 2014

Thursday, January 16, 2014

Saturday, January 11, 2014

Friday, January 3, 2014

Seterfurua

Seterfurua i Holmestrand kommune ble vernet i 1938. All skogen rundt er nå hogd, men furua står. Fint at det finnes noen slike store trær.