Wednesday, January 25, 2012

Furua

På skeiva, ikke så stor, men garantert eldre enn meg.   

Saturday, January 14, 2012

Gammelt dias

Rett og slett stygg gammelt. En gang i tida var det på vei til søppelbøtta. Men, så var det det da. Jeg hadde jo nesten ingen bilder av hønsehauk og dårlige var bedre enn ingen. Det er ikke ofte jeg blar i diasmappene og åra gikk. Men plutselig en dag festet blikket seg på det gamle og teknisk dårlige hønsehaukbildet. Det var litt stemning i det. Egentlig et bilde av hønsehauken slik vi ofte kan oppleve den, i rask flukt mellom trekronene. Antagelig automatisk lysmåler. Resten rimelig manuelt. Det gamle fluktskuddet æres med en tur på internettet.