Friday, July 6, 2012

Skogbunnen – under sitka

Tette plantninger av sitkagran gir så lite lys nede på bakken at felt- og bunnvegetasjon er svært dårlig utviklet. Her er kun noen flekker med mose. Det naturlige artsmangfoldet påvirkes betydelig. Det sies at det skal bli mer utplanting, og enda tettere… Barnålene? Ja de er virkelig skarpe.


1 comment:

  1. Nesten så jeg ikke tør si det, men jeg er ikke glad i sitkagrana....

    ReplyDelete