Monday, July 2, 2012

Blinking

Blinking av trær var vanlig i eldre tider når man skulle markere ut de trærne som skulle hogges. De som ikke ble markert skulle spares. I dag, under bestandsskogbrukets regime, er blinking lite brukt.

No comments:

Post a Comment